aktiv@aktivtours.com.pl +48 58 344 38 80

Contact

AKTIV Tours Reisen Sp. z o.o.

80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 114
+ 48 (58) 3443880
+ 48 (58) 3443879
+ 48 (58) 3440670
+ 48 (58) 3450515
fax.+ 48 (58) 5201913


www.aktivtours.com.pl

NIP:957-04-71-847
Regon: 191155740

Nr KRS 0000225341 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 200.000 PLN

Tomasz Marszałł

Organization of tourist groups

Karolina Wrzesińska

Organization of tourist groups

Barbara Skawroń

Organization of tourist groups

Adam Jasiczek

Organization of tourist groups

Krzysztof Kaniewski

Specialist for historical hotels

Emilia Żebiełowicz

Accountant

Marzena Reszka

Organization of tourist groups

Anita Jaroń

Organization of tourist groups

Barbara Maria Afeltowicz

Organizacja grup turystycznych

Aleksandra Sidorowicz

Organization of tourist groups

Maria Sawicka – Aleksandrowicz

Accountant

Contact us!

Trip details


Contact details